Политика приватности

Правила о приватности

 

 1. Увод

Ова правила о приватности (Правила о приватности) успостављају начине на које Comtrade (Comtrade Solutions Engineering доо Београд) и са њом повезане компаније могу да прикупљају и обрађују Ваше податке о личности у оквиру Тесла ЕДУ.

У тексту ових Правила о приватности:

 • “ми”, “нас”, “наш/а/е” означава онај део Групације са којим сте успоставили однос. На пример, део са којим имате пословни однос или који организује догађај у којем учествујете или управља интернет страниcom коју користите. Ми ћемо јасно навести који део је у питању;
 • “страница/интернет страница” подразумева интернет страницу коју посећујете или са којом сте повезани; и
 • “Ви” и “Ваш/Ваша/Ваше” означава Вас, особу која улази у интеракцију са нама, послује са нама, пријављује се за наше догађаје или услуге или посећује нашу страницу, а налази се на територији ЕУ/ЕЕП.

Тиме што посећујете неку од наших интерет страница, пријављујете се за неки од наших догађаја, сарађујете са нама, пријављујете се за наше услуге или на други начин ступате у интеракцију са нама, можемо да прикупимо или обрадимо Ваше податке о личности. Ми смо врло посвећени томе да штитимо и сачувамо у тајности било какве информације које су на тај начин прикупљене, као и томе да се увек придржавамо важећих закона.

 

 1. Наши контакти:

Адреса: Савски насип 7, 11070 Београд, Србија

Е-пошта: суп support.teslacloud@comtrade.com

 

 1. Подаци које можемо да прикупљамо

Можемо да прикупљамо и обрађујемо Ваше податке о личности које сте нам дали, оне које смо прикупили од трећих лица са којима блиско сарађујемо или из јавно доступних извора.

 

 1. Циљеви обраде

Прикупљамо и обрађујемо Ваше податке о личности за следеће сврхе:

 • да бисмо Вам пружили информације или услуге које сте тражили од нас. Ти подаци могу подразумевати Ваше име, адресу, е-адресу, број телефона и друге релевантне информације;
 • да бисмо били у контакту са Вама као нашим пословним партнерима и да бисте били у току са нашим пословним активностима и догађајима. Ове информације могу да укључују Ваше име, адресу, е-адресу, број телефона, функцију, име компаније и друге релевантне информације;
 • да бисмо испунили своје уговорне обавезе према Вама. Ти подаци могу да укључују Ваше име, адресу, е-адресу, број телефона, функцију, место рада, име компаније, врсту сарадње са нама;
 • да бисмо побољшавали наше интернет странице. Те информације могу да укључују Вашу ИП адресу, географску локацију, информације о Вашем уређају, тип претраживача, извор са ког сте приступили страници, трајање посете, оперативни систем, број прегледа страница, које странице сте прегледали и сличне инфомације. За више информације о колачићима, молимо погледајте члан 11 у наставку;
 • да бисмо испунили или да бисмо се придржавали законских обавеза или услова;
 • да бисмо Вам слали промотивне поруке које се односе на наше активности, укључујући и позивнице за друге догађаје. Те информације могу да укључују Ваше име, адресу, е-адресу, број телефона, функцију, име компаније и друге релевантне информације;
 • за регрутовање нових запослених. Ове информације могу да укључују Ваше име, адресу, е-адресу, број телефона, датум рођења, информације о Вашем школовању и радном искуству, ЦВ, фотографију, и друге релевантне информације;
 • да бисмо успешно и ефикасно организовали наше догађаје, укључујући и промотивне активности и објаве аудио, видео и фотографске документације са догађаја. Ове информације могу да укључују Ваше име, функцију, име компаније, е-адресу, број телефона, кратку биографију са сликом (за говорнике/извођаче) и аудио, видео и фотографску документацију са догађаја.

 

 1. Правни основ обраде података о личности

Обрађујемо Ваше податке о личности по следећим правним основима:

 • извршење уговора закљученог са Вама, у складу са чланом 6(1)(б) Опште уредбе о заштити података о личности (ГДПР), на пример када сте у пословном односу са нама или кад сте се пријавили да учествујете или да излажете на неком догађају;
 • наш легитимни интерес у складу са чланом 6(1)(ф) ГДПР, на пример наша жеља да побољшамо интернет страницу; да вас обавештавамо о нашим пословним активностима и догађајима;
 • Ваша сагласност у складу са чланом 6(1)(а) ГДПР, на пример кад прихватите коришћење колачића на интернет страници;
 • испуњење законске обавезе којој подлежемо у складу са чланом 6(1)(ц) ГДПР.

 

 1. Откривање Ваших података о личности

Можемо да откријемо Ваше податке о личности:

 • нашим повезаним компанијама;
 • обрађивачима података, који ће податке о личности да обрађују у наше име у складу са нашим писаним инструкцијама и у горе наведене сврхе;
 • другим корисницима, уколико смо обавезни да тако поступимо по налогу суда или налогу који је издао други орган власти, или смо обавезани важећим законом.

 

 1. Пренос Ваших података о личности ван ЕУ/ЕЕП

Можемо да преносимо Ваше податке о личности корисницима који се налазе ван ЕУ/ЕЕП („треће земље“), нашим повезаним компанијама и обрађивачима података. Такво преношења података штите следеће безбедносне мере:

-              Европска комисија је одлучила да одређене треће земље обезбеђују адекватан ниво заштите;

-              Корисника из САД обавезује Штит приватности ЕУ-САД, где је Европска комисија утврдила да такве компаније обезбеђују адекватан ниво заштите;

-              Европска комисија, због локалног законодавства или међународних обавеза одређене земље, није одлучила да дотична земља обезбеђује адекватан ниво заштите.

У таквим случајевима, учинићемо све да осигурамо да Ваши подаци о личности добију одговарајући ниво заштите. То значи да ћемо користити Стандардне уговорне клаузуле одобрене од стране Европске комисије за случајеве преношења података у земље које нису означене као земље са довољним нивоом заштите. Стандардне уговорне клаузуле су доступне на многим језицима на следећем линку:  http://eur-lex.europa.eu./legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087. За више информација о томе како користимо Стандардне уговорне клаузуле, можете да нас контактирате на                  е-адресу: support.teslacloud@comtrade.com.  У осталим случајевима, Ваше податке о личности можемо да пренесемо у треће земље само на основу Ваше изричите сагласности.

 

 1. Време чувања

Чувамо Ваше податке о личности само онолико колико је основано потребно да испунимо сврхе за које смо их прикупили или добили, или да бисмо испунили на то примењиве законске услове. Кад је правни основ за обраду ваших података о личности Ваш пристанак, чувамо их док не повучете пристанак.

 

 1. Заштита и обезбеђење

Предузимамо мере предострожности да заштитимо Ваше податке о личности од губљења, злоупотребе и неовлашћеног приступа, откривања, измене и уништења. Предузели смо одговарајуће техничке и организационе мере да заштитимо информационе системе на којима чувамо Ваше податке о личности, и захтевамо од наших обрађивача података да и они штите Ваше податке о личности, по уговорној основи.

 

 1. Ваша права

Осим извесних изузетака и ограничења предвиђених важећим прописима, имате право да захтевате приступ Вашим подацима о личности, да Ваши подаци буду исправљени, обрисани или да ограничите горе наведену обраду, као и да уложите приговор на обраду и на пренос података. Такође имате право да не будете предмет одлуке која је базирана искључиво на аутоматској обради, укљујући профилисање, што производи правне последице или утиче на Вас значајно.

Када Ваше податке обрађујемо на основу Вашег пристанка, имате право да повучете сагласност у свако доба, без утицаја на правни основ обраде чије је основ пристанак пре повлачења.

 

Ако желите да искористите било које од горе наведених права или имате било какво питање о томе, молимо да нас контактирате слањем поруке на адресу support.teslacloud@comtrade.com.

Такође имате право да уложите жалбу органу надлежном за надзор.

 

 1. Колачићи

Користимо колачиће да бисмо обезбедили да од нашег wебсајта добијете максимум. Помоћу колачића можемо такође да прикупљамо и информације о томе како користите нашу интернет страницу и о Вашем понашању на интернету. Та врста прикупљених информација може да укључује Ваше претходно одредиште, врсту претраживача, оперативни систем, коришћени претраживач, као и трајање ваше посете интернет страници. За више информација о томе како користимо колачиће, молимо Вас да погледајте наша Правила о колачићима објављена при дну интернет странице.

 

 1. Линкови ка другим интернет страницама

Интернет страница може да садржи линкове ка интернет страницама трећих лица. Ми их не контролишемо, нисмо ни у каквој вези са њима, не одобравамо такве интернет странице и не можемо бити одговорни за било какву штету која произиђе из садржаја тих интернет страница. Линкове ка другим интернет страницама постављамо само као погодност и препоручујемо да на овим интернет страницама трећих лица прочитате Услове коришћења и Правила о приватности.

 

 1. Измене ових Правила о приватности

Ова Правила о приватности можемо да ажурирамо с времена на време. Ажурирана Правила о приватности постављаћемо на одговарајуће интернет странице Comtrade-а или ћемо Вам их на захтев слати.

 

Последња измена: Saturday, 1. December 2018., 01:44