Услови коришћења

Тесла ЕДУ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

 

Услови коришћења

ПАЖЊА: УПОТРЕБА ТЕСЛА ЕДУ АПЛИКАЦИЈЕ ИМПЛИЦИРА ДА ПРИХВАТАТЕ ОВЕ УСЛОВЕ И ДА СТЕ САГЛАСНИ СА ТИМ ДА ВАС ОБАВЕЗУЈУ И ДА ПОСТУПАТЕ У СКЛАДУ СА СВИМ ЗАКОНИМА И ПРОПИСИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ. АКО НЕ ПРИХВАТАТЕ ОВЕ УСЛОВЕ (‘’УСЛОВЕ’’) НЕ КОРИСТИТЕ ТЕСЛА АПЛИКАЦИЈУ.

Шта је Тесла ЕДУ?

Тесла ЕДУ је едукативна платформа. Шта више, реч је о десктоп и мобилној апликацији која се налази на серверу за пружање различитих врста образовних услуга за Пословне/бизнис и крајње кориснике, како је овде описано. Тесла ЕДУ м-Леарнинг платформа је скуп интегрисаних модула која управља читавим циклусом образовања и обуке, заснована на Моодле ЛМС. Она обухвата области процене способности (компетенција), ауторизованог курса, упис и одобрење, резултате курса, онлајн процене, праћење напретка, оцену курса, гејмификована контролна табела на нивоу курса, као и за све курсеве и извештаје студената. Све Тесла ЕДУ апликације (десктоп и мобилне) ће носити заједнички назив Тесла ЕДУ апликације или Тесла ЕДУ платформа или само Тесла ЕДУ. 

Тесла ЕДУ је доступна на интернету и технички је пружа Comtrade. Препознаје се по ознаци ауторског права Тесла ЕДУ Comtrade ©

Тесла ЕДУ је окренута ка људским корисницима и аутоматизованим системима.

Тесла ЕДУ апликације су доступне код Пословних/бизнис корисника дефинисаних овде (образовне институције, школе, универзитети, компаније итд.). Тесла ЕДУ апликације су доступне за инсталирање на уређајима Крајњих корисника или Пословних/бизнис корисника. Тесла ЕДУ апликације могу бити инсталиране или на други начин учињене доступним као ОЕМ компоненте, додаци уређајима од стране Comtrade уговорних партнера и/или Пословних/бизнис корисника. Тржишта апликација опште намене, као  Google Play или Apple iTunes, нису део Тесла ЕДУ, чак и ако Comtrade објави Тесла ЕДУ апликације на њима.

Стране укључене у процес

Comtrade: Comtrade Solutions Engineering доо, Савски насип 7, 11070 Београд, Србија

Пословни корисник: Школе, институти, универзитети и компаније које купују и користе Тесла ЕДУ апликације како би пружли образовне услуге крајњим корисницима. Comtrade може да закључи додатни Уговор у вези ових Услова за коришћење/употребу са пословним корисником (‘’Пословни/Бизнис уговор’’). У случају да постоје неслагања између пословног уговора и ових Услова за коришћење, пословни уговор превлађује. Пословни/бизнис корисник ће бити регистрован на Тесла ЕДУ платформи и користиће додељене креденцијале да приступи платформи.

Крајњи корисник: Корисник Тесла ЕДУ апликација је било особа која независно купује и користи Тесла ЕДУ апликације или особа, корисник услуга које пружају Пословни/бизнис корисници. Крајњи корисник може бити регистрован и користити додељене креденцијале да приступи платформи или може да користи платформу (ограничена функционалност) без регистрације.

Comtrade уговорни партнери: Странка која није Крајњи корисник нити Пословни/Бизнис корисник и има ваљан, легалан однос са Comtrade -ом у вези са Тесла ЕДУ. Примери укључују али се не ограничавају на: Испоручиоца cloud сервиса који се користе за одржавање Тесла ЕДУ платформе, оне који обезбеђују плаћања која се користе на Тесла ЕДУ, странке који дистрибуирају Тесла ЕДУ апликације Крајњим корисницима и/или уређајима Пословних/бизнис корисника. Тржишта апликација опште намене, као што је као  Google Play или Apple iTunes, не сматрају се Comtrade-овим уговорним парнером, чак и ако Comtrade објави Тесла ЕДУ апликације на њима.

Ти: може се примењивати на једног или више: индивидуалног Крајњег корисника (потрошача), Пословног/бизнис корисника или појединца који представља Пословног/бизнис корисника у зависности од контекста.

Куповина приступа Тесла ЕДУ платформе од стране Пословних/бизнис корисника

Пословни/бизнис корисник прибавља права идентификована у оквиру ових Услова коришћења плаћањем својих обавеза Comtrade-у. Уредно плаћање свих обавеза Пословних/бизнис корисника је од кључне важности за Пословног/бизнис корисника да прибави и одржи своја права из ових Услова коришћења. Ако Пословни/бизнис корисник престане да измирује своје обавезе или не испуни све обавезе предвиђене овим Условима коришћења, Comtrade има право да престане да омогућава Пословним/бизнис корисницима право приступа Тесла ЕДУ платформи под овим Условима коришћења и Пословни/бизнис корисник нема право да потражује било какав повраћај претходно извршених уплата нити било какву компензацију. Comtrade има право да наплати трошкове који настану из погрешних или непотпуних података Пословних/бизнис корисника које је сам Пословни/бизнис корисник пружио.

Права крајњих корисника

Крајњи корисник стиче право да приступи Тесла ЕДУ платформи и да користи Тесла ЕДУ апликације и као индивидуални корисник и као корисник сервиса Пословних/бизнис корисника, под условима овде описаним.

Приступ Тесла ЕДУ Платформи

Ступате у легалан однос са Comtrade добијајући приступ Тесла ЕДУ платформи. Можете користити Тесла ЕДУ платформу било као Крајњи корисник или као Пословни/бизнис корисник. Употреба Тесла ЕДУ платформе је регулисана овим Условима коришћења. Материјали и базе података на Тесла ЕДУ платформи и Тесла ЕДУ апликацијама су заштићене ауторским правом и било која неовлашћена употреба било ког садржаја са Тесла ЕДУ платформе може повредити ауторско право, право на жиг или друге законе. Ако прекршите било који од ових услова, ваше овлашћење да имате приступ и да користите Тесла ЕДУ платформу аутоматски се прекида и морате без одлагања уништити све копије садржаја који се налазе под вашом контролом и/или у вашем поседу.

Осим ако није другачије наведено у легалним обавештењима било где на Тесла ЕДУ платформи, Comtrade овим овлашћује крајње кориснике да користе Тесла ЕДУ платформу у сврху образовања и прибављања информација потребних за образовање и Comtrade овлашћује Пословне/бизнис кориснике да користе Тесла ЕДУ платформу за пружање разних врста крајњих материјала у њој, није дозвољено без претходног писменог одобрења Comtrade-а. Не можете модификовати материјале и/или Тесла ЕДУ на било који начин или репродуковати или јавно изложити, изводити или дистрибуирати или на други начин их користити за било које јавне или комерцијалне сврхе. За потребе ових Услова било каква употреба ових материјала на било којој другој локацији за било које потребе је забрањена. Без обзира на горе поменуто, било који софтвер и други материјали који су учињени доступним за преузимање, приступ или другу употребу са овог Сајта ће бити регулисани условима из лиценце и обавештењима.

Осим изричито наведеног овде или у било ком делу Теслине ЕДУ платформе, ништа што се налази на Тесла ЕДУ, неће се сматрати као одобрење било ког права или лиценце за коришћење било ког права интелектуалне својине које се налази у Тесла ЕДУ било имплицитно или на други начин.

Употреба Тесла ЕДУ Апликација

Ако преузмете софтвер (‘’Тесла ЕДУ апликације’’) са Тесла ЕДУ платформе употреба Тесла ЕДУ апликација је предмет ових Услова коришћења. Додатни услови лиценцирања Тесла ЕДУ апликације могу бити додатак овим Условима коришћења за специјалне Тесла ЕДУ апликације. Не можете преузети или инсталирати Тесла ЕДУ апликације све док не прочитате и прихватите ове Услове коришћења и све примењиве услове лиценцирања за специјалну Тесла ЕДУ апликацију.

Цене и опорезивање

Сва плаћања у складу са овим Условима коришћења су нето од пореза на додату вредност, пореза по одбитку, пореза на промет или било ког сличног пореза.

Било која и сва доспела плаћања овде ће бити извршена на тај начин што ће бити ослобођена било којих одбитака и/или пореза или намета који се примењују на таква плаћања и плаћена од стране крајњих корисника и/или Пословних/бизнис корисника по закону земље његовог седишта.

Уколико било који релевантан порез или било који износи у вези са тим треба да се одузму од било ког износа који се плаћа Comtrade-у према овом члану, (и) износ који се плаћа према овом члану аутоматски ће се повећати у пуном обиму који је потребан за надокнаду таквог пореза, и (ии) Пословни/бизнис корисник / Крајњи корисник ће платити додатне износе који могу бити потребни како би Comtrade примио нето износ који је једнак износу наведеном у фактури. Крајњи корисник и/или Пословни/бизнис корисник ће бити одговоран за плаћање пореза по одбитку и обештетиће Comtrade који неће трпети никакве штетне последице од и против било ког захтева за неплаћене порезе, камате и пенале, које могу тражити надлежни порески органи у вези плаћања таквих пореза.

Употреба Тесла ЕДУ

Употреба Тесла ЕДУ од стране Крајњег корисника Пословног/бизнис корисника ствара уговорне односе само између Пословног/бизнис корисника и Крајњег корисника. Comtrade није део овог односа. Пословни/бизнис корисник је једина одговорна страна за услуге које пружа Крајњим корисницима преко Тесла ЕДУ платформе.

Повраћај куповине

Крајњи корисници који се према законодавству сматрају потрошачима, имају право да врате купљену Тесла ЕДУ у року од 14 дана од дана куповине, ако није коришћена, осим у случајевима ограниченим важећим законом који се примењује. Стварни трошкови повраћаја ће се примењивати. Пословни/бизнис корисници могу одобрити Крајњим корисницима додатна права за услуге које пружају. Пословни/изнис корисници не могу ограничавати права Крајњих корисника дефинисана овим Условима коришћења.

Контакт

Сва комуникација, да би се сматрала ваљаном, у вези са овим Условима мора бити усмерена на:

 

Comtrade Solutions Engineering доо

Савски насип 7

11070 Београд

Србија

 

Е-маил: support.teslacloud@comtrade.com

Веб локација: https://teslacloud.org

 

Пословни/бизнис корисници су обавезни да објављују своје контакт информације на видљивом месту у оквиру садржаја које они постављају.

 

Контакт за сигурносна питања и захтеве за пробним тестовима: security@comtrade.com

(Енглески, немачки, српски, босански, словеначки, хрватски)

 

Предлажемо вам да извршите енкрипцију осетљивог садржај приликом пријаве сигурносних проблема.

 

securiti@comtrade.com јавни ПГП кључ:

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Version: GnuPG v2.0.21 (MingW32)

 

mQGiBFBlhbURBAC2fykrcReB2oB5j7Rk4ly0JzJ/KpLV3thFWre4UCjmV1luzy6r

pNZqctnPOI10D8GY/qDzH3H7CgTFQnRdVaS+QdaE9sOOld0sn9YWqoPP0M8HmmIE

WVrwRDrlhZl3TZ4tlIhibXXmdRdv3S7zphh0vsqxwFpwgc4+DSyHz8hQMwCgvbbT

lSOcEFv68FIkCb2zlH4nUhkD/1xEGSejJWtzqBt/p/0NFJb28PsdJsclprqwNW2Y

SP2/gsbMDcgMXv+2srexnMdaz8E8JYxl+9OK9c4GBnSg5x7ivedIMy9nKTgYHmax

MwHHjxcwVCB3xjsgByDOuyYD6CsmmCMoLcgB7mU2hfm137p6mjgjaljaZPZanmL6

uEXkBACV8isoIFYChZGOzNe6RCtrw2Mqp/Ze4nHwgOYnzrFHblcbAObyyWxNOJKE

nUaqcnuZB3mMAlpNe66ZsG42zDvcGyW9xpMcdgvmchH+oDiXD+db3N7xIIISPtJ7

sCiUMAVdBnAyWIV9URw4KvykUF8gNL3G0k0mEpl1XsnTSsCXGLQtc2VjdXJpdHlA

Y29tdHJhZGUuY29tIDxzZWN1cml0eUBjb210cmFkZS5jb20+iGAEExECACAFAlBl

hbUCGyMGCwkIBwMCBBUCCAMEFgIDAQIeAQIXgAAKCRAwniN6pV9ELej/AJ44xp0k

SBK5CFCunIOuTXd0e7irjACgh2WOZpxbMQR3R1jRst6bJB/rLve5AQ0EUGWFtRAE

APEkEka0Y7MimpkS5HC+nqLfTzjy4wbZsKdvfG2Z6ISoJrIZYd/T0oeyF+xt4L27

kmca/WpXZmw858WoAXfR9K3Jpqq1p69e84P8y9pjyDXJFv7x3bAH2hK2a9r9INs2

de8J16wlzVaFIxc70x55lH4+vRlisi1eAV82VmAqb6pbAAMGA/4suGPm2S+KUlN9

9zdZCCck+klmkgMNw6zK6pa30s2SQRQKSMrOdAUpXZSQdltKenkVVg5PpfIfwuhV

7hb2Iukx6KDz0z8tGv630/yWl7lgkRqFb3nSwkXdqQvpFxCvWhVo3EoXB5J51d9y

v8if0XmQpUVTUtpcsoVv77RsjcINn4hJBBgRAgAJBQJQZYW1AhsMAAoJEDCeI3ql

X0QtT+UAn2MZpB9gaaN4bABh4odm9h8qdIfNAKCyao2vx0NmZ05nLrFSxtS9fYlH

bQ==

=NDxR

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

 

Други Услови и лиценце за Тесла ЕДУ

Индивидуални делови куповине и упоребе Тесла ЕДУ могу бити регулисани одвојеним условима употребе или споразумима о лиценцама било предвиђеним од стране Comtrade, уговорних партнера Comtrade-а или Пословних/крајњих корисника за садржај и услуге пружене од стране Пословних/бизнис корисника.


Постављање и инфомације Пословног/бизнис корисника

Забрањено је постављање или преношење ка или од Тесла ЕДУ платформе било ког незаконитог, претећег, погрдног, клеветничког, опсценог, порнографског или другог садржаја Пословног/бизнис корисника који би кршио било који закон. Comtrade је, на начин максимално дозвољен законом, изузет од обавезе надгледања/контролисања садржаја Пословног/бизнис корисника за таквим материјалима. Ипак, Comtrade задржава право да уклони такав садржај Пословног/бизнис корисника.

Право на дељење права интелектуалне својине и прихода

Comtrade може, по сопственом нахођењу, делити права интелектулне својине и приходе повезане са Тесла ЕДУ, другим члановима Comtrade групе под арбитрерним условима у границама закона који су на снази и који се примењују.

Немогућност преноса права

Не можете пренети било које право у вези са Тесла ЕДУ које је Comtrade дао вама или уговорни партнери Comtrade-а било коме без писаног одобрења од стране Comtrade-а.

Приватност и заштита података о личности

Ми у Comtrade-у схватамо да приватност и заштита података о личности је важно питање за Крајње кориснике Тесла ЕДУ. Ми такође разумемо да појединци који користе Тесла ЕДУ у име Пословних/бизнис корисника очекују разумну приватност.

Comtrade може прикупити одређене података о личности током употребе Тесла ЕДУ како би радила Тесла ЕДУ и како би пружили услуге Крајњим корисницима и Пословним/бизнис корисницима. Било које прикупљање, обрада и дељење таквих података о личности у оквиру Тесла ЕДУ ће бити у складу са Тесла ЕДУ Правилима привтаности и свим примењивим законима.

Неки делови Тесла ЕДУ могу садржати одређене делове информација користећи ‘колачиће’ и сличне технологије (‘‘колачићи’’) на вашем уређају. Општа намена коришћења ‘колачића’ у оквиру Тесла ЕДУ је да управља одређеним функцијама Тесла ЕДУ и да побољша Тесла ЕДУ.

Линкови ка другим wеб сајтовима

Линкови ка wеб сајтовима треће стране у оквиру Тесла ЕДУ су дати само као погодност. Comtrade није прегледао све сајтове треће стране, не контролише их и није одговоран за било који од ових сајтова или њихов садржај. Према томе, Comtrade не подржава нити даје било какве изјаве о њима или информације, софтвер или друге производе или материјале нађене тамо или било које резултате који би се могли прибавити њиховом употребом. Ако одлучите да приступите било ком сајту треће стране повезаном за овај сајт чините то у потпуности на сопствену одговорност.

Безбедност

Ми одржавамо прикладне техничке и организационе мере, интерне контроле и поступке заштите података намењене заштити података Крајњих корисника и Пословних/бизнис корисника од случајног губитка или промене, неодобреног откривања или приступа или незаконитог уништења.

Комуникација између Тесла ЕДУ wеб сервиса са једне стране и  Тесла ЕДУ локалних апликација и wеб претраживача  са друге стране је енкриптована/шифрована? у складу са модерним стандардима. Крајњи корисници и Пословни/бизнис корисници су одговорни за то да њихови уређаји подржавају потребну снагу енкрипције.

Безбедност плаћања

Comtrade није директно укључена страна у процесу плаћања у оквиру Тесла ЕДУ.

Пословни/бизнис корисници морају или да се повинују ПЦИ ДСС и другим релевантним стандардима безбедног плаћања ако сами имплементирају сервисе за плаћање или пренесу плаћања према усаглашеним пружаоцима плаћања. Comtrade има право да изврши проверу усаглашености Пословних/бизнис корисника и страна које процесуирају плаћања у корист Пословних/бизнис корисника без било какве накнаде.

Сам Comtrade одржава ажуриран Упитник о самопроцени А и атестирање за Тесла ЕДУ.

Неприхватљива употреба

Тесла ЕДУ је учињена доступном у циљу обезбеђивања образовних информација и услуга само Пословним/бизнис и Крајњим корисницима, како је овде дефинисано. Без Comtrade-ове писане дозволе немате право да пратите, spider, screen-scrape, re-sell, deep-link, користите, умножавате, приказујете, преузимате или репродукујете било какав садржај или информацију, софтвер, производе или услуге (сервисе) доступне  у оквиру Тесла ЕДУ за било коју комерцијалну или конкурентску активност или сврху осим како је напред наведено.

Не можете вршити обрнути инжењеринг, декомпилирати, растављати или радити око технчких ограничења у оквиру Тесла ЕДУ осим у мери у којој право које се примењује то дозвољава упркос овим ограничењима. Не можете онемогућити, ометати или на други начин покушати да заобиђете било коју контролу или ограничење које је део Тесла ЕДУ.

Comtrade може да искористи примењиве законске и техничке мере како би отклонио неприхватљиву употребу Тесла ЕДУ. Ово може да подразумева превенцију/заштиту Крајњих корисника и/или Пословних/бизнис корисника од повреде употребом Тесла ЕДУ и, након обавештења и давања могућности да у року од 30 дана повуку податке са Тесла ЕДУ платформе, уклањање њихових података.

Одговорност за ваше налоге

Ви сте одговорни за одржавање поверљивости било којих нејавних креденцијала за аутентификацију у вези ваше употребе Тесла ЕДУ. Морате без одлагања обавестити Comtrade о било којој могућој злоупотреби ваших налога или креденцијала за аутентификацију или било ког сигурносног инцидента везаног за Тесла ЕДУ.

Адресе за предлоге су наведене у Контактима који су део ових Услова/правила.

Прави идентитет

Морате користити истините податке о свом идентитету када купујете Тесла ЕДУ.

Пен тестинг, Техничка процена безбедности

Дозвољено је да тестирате безбедност Тесла ЕДУ платформе како бисте се уверили да су ваши подаци и услуге/сервиси на прави начин безбедни у оквиру Тесла ЕДУ. Морате прибавити ваљано одобрење од Comtrade-а за такво тестирање; у супротном Comtrade или уговорни партнери Comtrade-а могу доживети ваше активности као напад што за последицу може имати вашу грађанску и кривичну одговорност према Comtrade-у у складу са законима који се примењују.

Comtrade поздравља извештаје о сигурносним проблемима, забринутост, сугестије и друге упите у вези са безбедношћу Тесла ЕДУ платформе. Comtrade не награђује извештаје.

Адресе за предлоге су наведене у Контактима који су део ових Услова.

Ограничења

Comtrade или уговорни партнери Comtrade-а могу ограничити број и/или учесталост захтева који се могу поднети Тесла ЕДУ платформи како би заштитио Тесла ЕДУ платформу или да успостави разумна ограничења употребе Тесла ЕДУ платформе. Специфичне границе код ограничавања могу се мењати у било ком тренутку, са или без обавештења.

Одрицање од одговорности

COMTRADE НИЈЕ ОДГОВОРАН ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ, ПРОИЗВОДЕ, МАТЕРИЈАЛЕ И/ИЛИ УСЛУГЕ/СЕРВИСЕ (‘САДРЖАЈ’’) ПОСТАВЉЕНЕ НА ТЕСЛА ЕДУ ПЛАТФОРМИ ОД СТРАНЕ ПОСЛОВНИХ/БИЗНИС КОРИСНИКА ИЛИ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА. ПОСЛОВНИ/БИЗНИС КОРИСНИЦИ ИЛИ КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ КОЈИ ПОСТАВЕ САДРЖАЈ ОСТАЈУ У ПОСТПУНОСТИ ОДГОВОРНИ ЗА ПОСТАВЉЕНИ САДРЖАЈ. МЕЂУТИМ, COMTRADE ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА УКЛОНИ САДРЖАЈ КОЈИ КРШИ ЗАКОНЕ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ И ОВА УСЛОВЕ КОРИШЋЕЊА, НАКОН ОБАВЕШТЕЊА О ТАКВОМ САДРЖАЈУ, ИЛИ САМОСТАЛНОГ ОТКРИВАЊА ТАКВОГ САДРЖАЈА.

ОСИМ У СВРХУ УПОТРЕБЕ ТЕСЛА ЕДУ НА НАЧИН ОВДЕ ОПИСАН, САДРЖАЈ ПРЕДАТ У ОКВИРУ ТЕСЛА ЕДУ ЈЕ ПРУЖЕН ‘’КАО ШТО ЈЕСТЕ’’ БЕЗ ГАРАНЦИЈА БИЛО КАКВЕ ВРСТЕ. COMTRADE ИЗРИЧИТО ОДРИЧЕ, У НАЈШИРОЈ МОГУЋОЈ МЕРИ ДОЗВОЉЕНОЈ ЗАКОНОМ, СВЕ ИЗРИЧИТЕ, ИМПЛИЦИТНЕ, СТАТУТАРНЕ ИЛИ ДРУГЕ ГАРАНЦИЈЕ, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ УКЉУЧУЈУЋИ ГАРАНЦИЈЕ О МОГУЋНОСТИ ЗА ПРОДАЈУ НА ТРЖИШТУ, ПОДОБНОСТИ ЗА КОНКРЕТНУ СВРХУ ИЛИ НЕКРШЕЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ИЛИ ПРАВА СВОЈИНЕ. САДРЖАЈ ПРЕДСТАВЉА САМО ИНФОРМАЦИЈУ ОПШТЕ ПРИРОДЕ НИЈЕ НАМЕЊЕН ДА СЕ ОДНОСИ НА КОНКРЕТНЕ ОКОЛНОСТИ БИЛО КОЈЕ НАРОЧИТЕ ИНДИВИДУЕ ИЛИ ПРАВНА ЛИЦА И НИЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ САВЕТ.

COMTRADE ЋЕ УЛОЖИТИ РАЗУМНЕ НАПОРЕ ДА ОСИГУРА ДА САДРЖАЈ ТЕСЛА ЕДУ БУДЕ ТАЧАН, ПРИКЛАДАН, ПОУЗДАН, АЖУРАН И/ИЛИ ПОТПУН, БЕЗ ПРЕКИДА, НА ВРЕМЕ, БЕЗБЕДАН И БЕЗ ГРЕШКЕ. COMTRADE ИПАК НЕ ГАРАНТУЈЕ НАПРЕД НАЗНАЧЕНА СВОЈСТВА САДРЖАЈА И УСЛУГА/СЕРВИСА. COMTRADE МОЖЕ ПРАВИТИ ИЗМЕНЕ ТЕСЛА ЕДУ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ БЕЗ ОБАВЕШТЕЊА. САДРЖАЈ ОБЈАВЉЕН У ОКВИРУ ТЕСЛА ЕДУ МОЖЕ СЕ ОДНОСИТИ НА ПРОИЗВОДЕ, ПРОГРАМЕ ИЛИ СЕРВИСЕ/УСЛУГЕ КОЈИ НИСУ ДОСТУПНИ У ВАШОЈ ЗЕМЉИ.

Ограничења одговорности

НИ У КОМ СЛУЧАЈУ COMTRADE, УГОВОРНИ ПАРТНЕРИ COMTRADE-А ПОСЛОВНИ/БИЗНИС КОРИСНИЦИ ИЛИ ДРУГЕ ТРЕЋЕ СТРАНЕ НАВЕДЕНЕ ОВДЕ НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКВЕ ШТЕТЕ (УКЉУЧУЈУЋИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА, ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ОД ИЗГУБЉЕНОГ ПРОФИТА, ИЗГУБЉЕНИХ ПОДАТАКА ИЛИ ПРЕКИДА ПОСЛОВАЊА)  НАСТАЛЕ ИЗ УПОТРЕБЕ, НЕМОГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЛИ СУ ПОСЛЕДИЦА УПОТРЕБЕ ТЕСЛА ЕДУ, БИЛО КОЈИХ ВЕБ САЈТОВА И СЕРВИСА/УСЛУГА ПОВЕЗАНИХ СА ИЛИ ОД ТЕСЛА ЕДУ ИЛИ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ СЕРВИСА/УСЛУГА САДРЖАНИХ НА БИЛО КОЈИМ ИЛИ СВИМ ТАКВИМ САЈТОВИМА И СЕРВИСИМА/УСЛУГАМА БИЛО ЗАСНОВАНЕ НА ГАРАНЦИЈИ, УГОВОРУ ИЛИ ДЕЛИКТУ И БЕЗ ОБЗИРА ДА ЛИ ЈЕ ИЛИ НИЈЕ ОБАВЕШТЕН О МОГУЋНОСТИ ТАКВЕ ШТЕТЕ. АКО УПОТРЕБА МАТЕРИЈАЛА, ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ СЕРВИСА/УСЛУГА ОД ТЕСЛА ЕДУ РЕЗУЛТИРА ПОТРЕБОМ ЗА СЕРВИСИРАЊЕМ, ОПРАВКОМ ИЛИ ИСПРАВКОМ ОПРЕМЕ ИЛИ ПОДАТАКА ПРЕУЗИМАТЕ СВЕ ТРОШКОВЕ У ВЕЗИ СА ТИМ.

Право које се примењује

Употреба Тесла ЕДУ се врши по законима Републике Србије. Надлежан суд је суд у Србији. Додатни закони могу се примењивати на Пословне/бизнис кориснике и Крајње кориснике који користе Тесла ЕДУ, зависно од њихове локације и правног система.

Регистровани жигови

Било који називи, логои, жигови или ознаке услуга који се појављују у оквиру Тесла ЕДУ су регистровани жигови било које компаније Comtrade групе и/или других власника. Не могу се користити било која имена, логои, жигови или ознаке услуга без претходног писаног одобрења њихових власника.

Неважност појединих одредаба Услова коришћења

Ако се било које одредбе ових Услова коришћења не могу примењивати, преостале одредбе остају на снази.

Одрицање

Неизвршавање било које одредбе ових Услова коришћења неће представљати одрицање.

Услови коришћења као целина

Ови Услови коришћења и спољне ставке (као што су Правила о приватности) наведени у овим Условима коришћења као њихов саставни део, целокупан споразум који се односи на његов предмет и превазилази сву претходну или истовремену комуникацију за Крајње кориснике.

За Пословне/бизнис кориснике ови Услови коришћења могу се надопуњавати појединачним уговором о пословању између компаније Comtrade (или чланом Comtrade групе) и Пословног/бизнис корисника. У случају да постоје супротности између одредаба, појединачни споразум превладава над овим Условима коришћења.

Виша сила

Comtrade, уговорни партнери Comtrade-а и Пословни/бизнис корисници неће бити одговорни за било какав неуспех у извршавању Тесла ЕДУ због узрока изван своје разумне контроле (као што су пожар, експлозија, нестанак струје, земљотрес, поплаве, тешке олује, штрајк, ембарго дела цивилног или војног ауторитета, рат, тероризам (укључујући цyбер тероризам), Божје дело, дела или пропусти преносилаца интернет промета, радње или пропусти регулаторних или владиних тела (укључујући и доношење закона или прописа или других аката владе који утичу на коришћење Тесла ЕДУ-а). Међутим, овај одељак се неће примјењивати на обавезе плаћања било које стране према овим Условима коришћења.

Уговорна страна

Ако сте појединац који прихвата ове услове у име правног лица, изјављујете да имате законско овлашћење да ступите у овај Уговор у име тог правног лица.

Опште одредбе

Comtrade може ревидирати ове Услове коришћења у било које време ажурирањем. Требали бисте проверити стварне Услове коришћења у тренутку коришћења Тесла ЕДУ јер су обавезујући за вас. Одређене одредбе ових Услова могу бити замењене изричито одређеним правним обавештењима или одредбама које се налазе на одређеном делу Тесла ЕДУ.

 

Последња измена: Friday, 14. December 2018., 15:57